Monthly Archives: July 2018

แต่งกายให้เหมาะสม ท่องเที่ยวประเทศมุสลิม แต่งกายสุภาพ
การแต่งกายให้เหมาะสมกับการท่องเที่ยวประเทศมุสลิม

การท่องเที่ยวประเทศมุสลิม ได้รับความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน บทความนี้จะช่วยเป็นแนวทางการแต่งกายที่เหมาะสมให้กับนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนประเทศมุสลิม กระทรวงการต่างประเทศของประเทศต่างๆ ได้แนะนำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความเอาใจใส่และเคารพในวัฒนธรรม กฎระเบียบ ของประเทศมุสลิมที่ไปเยือน และให้เข้าใจถึงธรรมเนียมปฎิบัติ ณ ช่วงเวลานั้นๆ (เช่นในช่วงรอมฎอน) รวมไปถึงการแต่งกายที่เหมาะสมในการเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่ราชการ สถานทีปฎิบัติภารกิจทางศาสนา เพื่อให้แน่ใจว่าการท่องเที่ยวจะไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นกับประชาชนในท้องถิ่น การเคารพในวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญมากในการอยู่ร่วมกัน [...]

ซะกาตฟิตเราะห์ รอมฎอน ศีลอด ถือบวช
ข้อกำหนดและเงื่อนไข ซะกาตฟิตเราะห์

ซะกาตฟิตเราะห์ หรือทานฟิตเราะห์ คือทานที่มุสลิมทุกคนจะต้องแจกจ่ายแก่ผู้ยากจน ซะกาตฟิตเราะห์ ถือว่าเป็นทานที่ประเสริฐที่สุด โดยใช้อาหารที่บริโภคกันแต่ละประเทศเพื่อเป็นการขัดเกลาตนเองและซะกาตฟิตเราะห์นั้นยังมีส่วนเสริมข้อบกพร่องผลบุญ ของการถือศีลอดให้บริบูรณ์อีกด้วย  ท่านอิบนุอับบาส (ดร.) กล่าวว่า “ท่านศาสดาแห่งอัลเลาะห์ได้กำหนดซะกาตฟิตเราะห์ก็เพื่อชำระความไม่ดีไม่งาม ให้หมดไปจากผู้ถือศีลอดเอง และเพื่อเป็นทานแก่ผู้ยากไร้อีกด้วย” บันทึกโดยอบูดาวูด บทความนี้จะช่วยทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไข [...]